Home

Polska giełda obchodziła ostatnio swoje dwudziestopięciolecie. Obecnie tylko na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych jest notowanych kilkaset spółek. Na pierwszej sesji było ich zaledwie pięć. Polacy zaczęli uczyć się grać na giełdzie i inwestować. Był okres, kiedy można było sporo zarobić. Potem nastąpił kryzys, wielu osób straciło dorobek swojego życia. Giełda niestety ma to do siebie, że można zarówno zarobić, jak i sporo stracić. Państwo wprowadziło podatek i od kilku lat trzeba się podzielić zyskiem z giełdy. Zatem osoba przedsiębiorcza, która poświęca swój czas, aby właściwie zainwestować swoje pieniędzy na przyszłość, zamiast odłożyć je emeryturę, jest zmuszana oddawać je państwu, które nie pomaga w inwestycjach.

Osoby pracowite są karane, bo każdy podatek to danina, jaką musimy zapłacić państwu. Oczywiście możemy w inny sposób ulokować swoje pieniądze, jednak giełda powinna być wolna od tego typu podatków. Prędzej czy później zarobione pieniądze zostaną wydane w kraju, a państwo zarobi na VATie.

Artykuł dzięki: