Jak zarobic na czesiach samochodowych

9 września 2015 | Niska cena | By gieldawolumen.pl | 0 Comments

Jak zarobic na czesiach samochodowych

Z biegiem HIPAA, Healthcare Insurance Portability i Accountability Act, w 1996 roku, leczenie rekordy pobierania i dzielenia medycznej stał się o wiele bardziej poważne. Prywatność informacji medycznych stało się ważną kwestią, a naruszenie przepisów HIPAA wokół tej informacji może prowadzić do dość poważnych konsekwencji. Dla każdego, kto pracuje w zakładach opieki zdrowotnej, ważne jest, aby nie tylko znać przepisy dotyczące HIPAA, ale ważne jest również, aby wiedzieć, co może się zdarzyć, jeśli nie przestrzegać tych zasad i przepisów. Oto wyjaśnienie obecnych konsekwencji dla naruszające HIPAA ostatnio zaktualizowanych w 2009 roku wraz z upływem ożywienia amerykańskiej i Reinwestowanie ustawy.

Najniższy naruszenie przepisów HIPAA jest to, że pracownika lub osoby, które po prostu nie wiedział o przepisach. Jeśli istnieje dowód, że sprawca nie przeszły właściwej dokumentacji medycznej treningu wyszukiwawczym, jednostka może być ładowana z minimalną karą 100 $ za jedno naruszenie, o rocznej kwoty maksymalnej ustawionej na $ 25.000. Osoby, które nie są świadomi prawa może być również obciążony maksymalnie 50.000 $ za naruszenie (nieprzekraczającej $ 1,5 milionów dolarów rocznie). To maksymalna kara ma zastosowanie do wszystkich rodzajów regulacji HIPAA naruszeń.

Kolejna kondygnacja na skalę naruszeń HIPAA obejmuje naruszeń dokonanych przez osoby, które zostały przeszkolone w http://www.cukierniacieslikowski.pl/s/5/cennik zakresie prawidłowego postępowania z pobierania i udostępniania dokumentacji medycznej, ale z powodu naruszonych rozsądnych i udowodnienia przyczyny. Jeżeli przepisy HIPAA zostały świadomie łamane, ale sprawca czuje, że prawa te musiały być złamane w celu uzyskania czegoś, etc., wówczas minimalna kara, że ??on lub ona będzie odbierać to grzywna w wysokości 1000 $ za naruszenie nieprzekraczającej 100.000 $ rocznie.

Artykuł dzięki: