Przedsiebiorczosc

Przedsiebiorczosc

PRZEDSIEBIORCZOSC

Po wprowadzeniu gimnazjów i skróceniu okresu liceum, do szkół ponadgimnazjalnych wprowadzono przedmiot „Przedsiębiorczość”. Na lekcjach uczniowie mieli się nauczyć podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii i gospodarki. Przeprowadzono symulację zakładania firmy albo uczniowie musieli napisać własny biznesplan. Zadaniem tego przedmiotu było zaszczepienie w uczniach przedsiębiorczości i zaradności.

W wolnej Polsce obywatel nie był skazany tylko na państwo, ale powinien samodzielnie sobie radzić. Polacy z natury mało przedsiębiorcy mieli zacząć zakładać własne firmy, tworzyć firmy, dzięki którym gospodarka powinna się szybciej i dynamiczniej rozwijać. A tym samym nasza gospodarka miała się stawać bardziej nowoczesna i konkurencyjna na świecie. Nie wiadomo, czy to się udało. Lekcja odbywała się zaledwie raz w tygodniu. To zbyt krótki czas by wpoić uczniom trwałe wzorce. Oczywiście jest to krok w dobrą stronę. Działa te należy rozszerzyć i przenieść już do szkoły podstawowej, aby uczniowie wcześniej mogli rozumieć te mechanizmy.

Artykuł dzięki: www.detektywitrojmiasto.pl